IMG_6699.JPG  

 

文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

  DSC_0142.JPG  

冬陽暖暖的日子

文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

    DSC_0027.JPG  

因為尋找風獅爺

文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Jan 21 Tue 2014 17:56
  • 英坑

DSC_0196.JPG  

走訪金門聚落

文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

  IMG_6305.JPG

金門的民宿除了古厝以外

文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_6240.JPG

這次走訪鼓浪嶼

文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0326.JPG DSC_0330.JPG

 

文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

大門全景S  


文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

IMG_2642.JPG

明月當空

文章標籤

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

搭「觀光公車」遊金門3

分類:金門景點
2013/08/04 00:00

新水調歌頭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()